Duivex.pl - sklep z artykułami dla gołębi pocztowych

Wróć do poprzedniej strony...

Strona główna


INFORMACJA

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 12.09.2020

Dodano wyniki sezonu


NAGRADZANIE W KONKURENCJI REJONOWEJ ODDZIAŁÓW CIECHANÓW-PŁOŃSK-MŁAWA

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 17.07.2020

Serie punktowane.

500 + km (seria 5 gołębi) – jeden puchar z lotu + 10 dyplomów

700 + km ( seria 3 gołębi) – jeden puchar z lotu + 10 dyplomów  

Gołębie indywidualne 10 dyplomów z każdego lotu

Najlepsze lotniki

Samiec dorosły – 1 puchar + dyplomy  do 5 miejsca

Samica dorosła – 1 puchar + dyplomy do 5 miejsca

Samiec roczny – 1 puchar + dyplomy do 5 miejsca 

Samica roczna – 1 puchar + dyplomy do 5 miejsca

Mistrzostwo połączonych Oddziałów.

Mistrz - puchar + dyplom

I Vice   - puchar + dyplom

II Vice  - puchar + dyplom

dyplomy do 20 miejsca.


Mistrzostwo zostanie wyliczone na podstawie sumy punktów z 5-ciu lotów z 50-tki GMP.


KOMUNIKAT

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 15.05.2020

Zarząd Oddziału informuje, że Sekcyjne Komisje Lotowe i Zegarowe (punktów wkładań) odpowiedzialne są za prawidłowy przebieg wkładania gołębi na lot konkursowy oraz prawidłowy przebieg nastawiania i otwierania zegarów.

Zadania Komisji Lotowych i Zegarowych punktów wkładań są dokładnie opisane w Regulaminie Lotowo-Zegarowym PZHGP z dnia 23 listopada 2019 r., (regulamin w załączniku).

Ponadto informujemy, że Oddziałowa Komisja Lotowa rozstrzyga wszelkie sporne sprawy związane z wkładaniem gołębi na lot, a jej decyzje podjęte wspólnie z Zarządem Oddziału są ostateczne – chyba, że naruszają postanowienia Statutu PZHGP lub Regulamin Lotowo-Zegarowy PZHGP.

Natomiast Oddziałowa Komisja Zegarowa rozstrzyga wszelkie sporne sprawy związane z zamykaniem, otwieraniem i opisywaniem zegarów, a jej decyzje podjęte wspólnie z Zarządem Oddziału są ostateczne – chyba, że naruszają postanowienia Statutu PZHGP lub Regulamin Lotowo-Zegarowy PZHGP.

W związku z powyższym prosimy Członków Komisji Lotowych i Zegarowych punktów wkładań o szczegółowe zapoznanie się z aktualnie obowiązującym Regulaminem Lotowo-Zegarowym PZHGP. Przypominamy jednocześnie, że znajomość obowiązujących regulaminów jest obowiązkiem każdego Członka PZHGP.


KOMUNIKAT

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 09.05.2020

Proszę o zapoznanie się z załączonym komunikatem w którym zmieszczono m.in. plan lotów na sezon 2020.

Życzę wszystkim Hodowcom udanego sezonu oraz samych sukcesów!

Z poważaniem

Prezes Zarządu Oddziału Mława

Jacek Kuskowski


KOMUNIKAT

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 15.05.2020

Prosimy o zapoznanie się z odpowiedzą GIS na zapytanie Zarządu Głównego oraz podjętymi w związku z tą odpowiedzią uchwałami nr 71 i 72 (pliki w załączeniu).

 


KOMUNIKAT

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 08.03.2020

Szanowni Hodowcy, w zakładce “pliki do pobrania” zamieszczono wytyczne Zarządu Głównego regulujące zapis obrączek DERBY w zegarach ESK. 

Dla systemu Tauris zapis obrączek DERBY wygląda nastepująco:

PL-19-123456 dla 6 znakowej obrączki

PL-DE-19-123456 dla 6 znakowej obrączki

L-19-1234567 dla 7 znakowej obrączki


KOMUNIKAT

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 08.04.2020

Zarząd Oddziału informuje, że jako pierwsze na spisie należy umieścić 50 gołębi wskazanych do rywalizacji GMP.

Hodowcy chcący brać udział w rywalizacji MP ROCZNYCH DERBY zobowiązani są do złożenia na oddzielnym druku w dwóch egzemplarzach spis gołębi w liczbie do 15 sztuk zaobrączkowanych obrączką rodową DERBY.

Druki do sporządzenia spisów zostały zamieszczone w zakładce: pliki do pobrania.


Data dodania (ostatniej modyfikacji): 03.02.2020

Komunikat

Od dnia 26 stycznia 2020 roku Rachmistrzem Oddziału 042 Mława jest Pani Anna Rogalska

kontakt: annarog1974@gmail.com


Data dodania (ostatniej modyfikacji): 18.01.2020

Komunikat Wiceprezesa ds. Organizacji Lotów

Informuję, że w dniu 29 grudnia 2019 r. na wniosek Prezesa Zarządu Oddziału zostałem ponownie powołany przez Zarząd Oddziału na stanowisko Wiceprezesa do Spraw Organizacji Lotów.

Jednocześnie chcę oznajmić, że zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym PZHGP § 7 pkt. 1.,
do obowiązków Wiceprezesa ds. Organizacji Lotów należy:

  1. Opracowywanie programu lotów.

  2. Tworzenie projektów regulaminów współzawodnictwa lotowego.

  3. Odpowiadanie za organizację lotów.

  4. Nadzorowanie przestrzegania przez hodowców Regulaminu Lotowo-Zegarowego i wszystkich prac związanych z pracami Komisji Lotowo-Zegarowej.

  5. Pozostałe kompetencje, uprawnienia i obowiązki stanowią przepisy wynikające z Regulaminu Lotowo-Zegarowego.

Mając na uwadze powyższe prawo PZHGP należy stwierdzić, że w Regulaminach PZHGP brak jest wzmianki o odpowiedzialności Wiceprezesa ds. Organizacji Lotów za przylot gołębi z lotu.
W związku z tym informuję, że każdy Hodowca wysyłając swoje gołębie na lot konkursowy podejmuję tą decyzję na własną odpowiedzialność. Przy podejmowaniu powyższej decyzji proszę brać pod uwagę, warunki pogodowe, stan zdrowotny gołębi, oraz kwestię przygotowania gołębi do danego lotu konkursowego. Gdyż wyłącznie Ty Hodowco jesteś w stanie ocenić czy twoje gołębie poradzą sobie na danym locie konkursowym. Dlatego też jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości i uważasz, że dany lot konkursowy może być zbyt wymagający dla twoich gołębi  to sugeruję odstąpienie od koszowania na taki lot.

Ponadto informuję, że zgodnie z pkt. 13b Regulaminu Lotowo-Zegarowego wypuszczenie gołębi może nastąpić w miejscu wskazanym przez organizatora lotu, ale zawsze w miejscu umożliwiającym prawidłowy odlot gołębi, tj. w odpowiedniej odległości od zabudowań, drzew, przewodów elektrycznych i telefonicznych, rowów z wodą, anten telewizyjnych i radiowych. Start gołębi do lotu może nastąpić najwcześniej po 15 minutach od terminu wschodu słońca ustalonego dla miejscowości, z której wypuszczane są gołębie.

Z poważaniem

Wiceprezes ds. Organizacji Lotów

Błażej Gutowski


Data dodania (ostatniej modyfikacji): 14.11.2019

W zakładce “Pliki do pobrania” zamieszczono “Deklarację przyjęcia w poczet PZHGP” w kontekście przepisów wdrożonych  rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych

Powyżej wyświetlono wszystkie dostępne wpisy.

>> pokaż pięć ostatnich wpisów + wpisy z ostatnich 31 dni <<

Ostatnio dodano wyniki dla lotu:
Rawicz
z dnia 13.09.2020Plan lotów
gołębie dorosłe
sezon 2020


Plan lotów
gołębie młode
sezon 2020